EL MOZOTE MEDICAL CLINIC – EL MOZOTE, EL SALVADOR

el mozote medical clinic - aiavt merit award

el mozote, el salvador | design-build | 2007